Den O’ Store Grisevanskelige Rock Quizen!

Hvilken gitarist var det som vant en nasjonal ekornskytekonkurranse?