Slekter skal følge slekters gang.

Ei lita jente spurte far sin: “Hvordan ble menneskene til?”

Faren svarte: “Gud skapte Adam og Eva, og de fikk barn, og slik ble hele menneskeheten til ”
To dager senere spurte jenta moren om det samme.
Moren svarte: “For mange tusen år siden utviklet menneskene seg fra aper.”

Den forvirrede jenta gikk tilbake til sin far og sa: «Pappa, hvordan er det mulig at du fortalte meg at den menneskelige rase ble skapt av Gud, og mamma sa at de utviklet seg fra aper?”
Faren svarte: “Vel, det er veldig enkelt. Jeg fortalte deg om min side av familien, og din mor har fortalt deg om sin.