Nei, nei, jeg har aldri tenkt på skilsmisse

Paret hadde vært gift i 67 år.
Mannen ble spurt om han noen gang i løpet av alle disse årene hadde tenkt på skilsmisse.
“I himmelens navn, nei”, svarte han “Mord, ja, men aldri skilsmisse”.